Varför, du som hatar mig, älskar du mig, och hatar de som älskar mig?
2024

Elm, juniper, stoneware, rock crystal
2024, Ebelingmuseet