Upplös mitt hjärta i floder av tårar
2024

Ash, elm, oxel, stonware, rock crystal
2024, Ebelingmuseet