Spegelbilder av huvudet avlägsnat från kroppen
2023
Two pencil drawings
Aquired by Statens konstråd
2024, Coulisse Gallery